adiהגעתי לילאנג ילאנג כאובה ומושבתת. ידעתי מהיכרותי עם זיוה ששם אמצא את המטפלים האיכותיים ביותר!!

טופלתי ע"י ד"ר אייל ה כירופרקטור המנוסה והמקסים.

אייל וזיוה היו עמי בקשר מתמשך אחרי הטיפול לבדוק מה מצבי. הגעתי בהמלצתם לטיפול נוסף….אז כבר כאב לי פחות ו יכולתי לראות כמה מקסים מרכז הטיפולים הזה!

תודה על הטיפול והדאגה. על האיכות ו המקצועיות!

עדי שטיינברג-כהן

מעסה

25/02/2015